fiberopticservice

บริการงานด้านไฟเบอร์ ออฟติก โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทางพร้อมเครื่องมือ
– รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic) งานราชการ,บริษัท,โรงงาน,ฯลฯ
– รับเดินสายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic) ทุกขนาด มีทีมงานพร้อมเข้าพื้นที่
– รับตัดต่อสายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic)
– รับเข้าหัวสายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic)
– ตรวจสอบสายสายสัญญาณด้วยเครื่องตรวจวัด OTDR
– ออกแบบบ ติดตั้ง ย้ายอุปกรณ์ ระบบ Network


อัตราค่าบริการเบื่องต้น
> บริการหาจุดขาดสายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic) ราคาเหมา 3,000 บาท/ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เครียง ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเเละที่พัก
> บริการลากสายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic)
ราคาเมตรละ 15-30 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ไม่รวมที่พัก
ร้อยสายในท่อ เมตรละ 38 บาท
ค่าเดินทางเริ่มต้น 2,500บาท +ระยะทางกิโลเมตรละ 8 บาท ไม่รวมค่าที่พัก(จ่ายตามจริง)
ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อ/สอบถามล่วงหน้า